În atenţia domnului Radu Moisin,

Stimate Domnule Primar,                                                   ’s Hertogenbosch 09-03-2012

 

           Din păcate nu am primit nici până în ziua de azi răspuns la scrisoarea mea din data de 25.04.2011, adresată primarului municipiului Cluj-Napoca, deşi Primăria a primit-o în mod oficial. Este posibil ca predecesorul Dvs., domnul Apostu să nu fi putut răspunde la scrisoare, deoarece a fost luat în arest preventiv în cadrul anchetării unui caz de corupţie.

 

           În scrisoarea mea l-am rugat pe domnul primar să respecte drepturile lingvistice ale populaţiei de naţionalitate maghiară. Plângerea formulată am trimis-o şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, aceasta a adoptat o hotărâre în privinţa nerespectării drepturilor lingvistice în oraşul Dvs.

 

           Potrivit acestei hotărâri, asigurarea drepturilor lingvistice maghiare este în concordanţă cu legea 215/2001, respectiv în măsura în care este vorba de o necesitate reală. Toate acestea se bazează pe acordul-cadru privind protecţia minorităţilor (§10 Monitorul Oficial 82/1995). Conform datelor ultimului recensământ al populaţiei, 49375 cetăţeni s-au declarat de naţionalitate maghiară în oraşul Dvs., acest număr acoperind termenul de necesitate reală.

 

           În cazul în care utilizarea limbii maghiare ar însemna cheltuieli suplimentare, atunci fundaţia noastră ar putea să le acopere. Vă ofer cu plăcere în numele fundaţiei 5000 Euro cu destinaţia de a amplasa în incinta primăriei tăbliţe în limba maghiară. Fundaţia noastră ar putea prelua atât cheltuielile confecţionării tăbliţelor cât şi amplasarea acestora.

 

           În continuare Vă rog să respectaţi hotărârile definitive ale Consiliului Local Cluj-Napoca, şi să dispuneţi cât de curând amplasarea indicatoarelor inscripţionate cu numele localităţii în limba maghiară. În virtutea hotărârii de mai sus, cu nr. 99, adoptată la data de 7 martie 2002, au fost alocate 7500 RON pentru confecţionarea şi montarea indicatoarelor de inscripţionare a denumirii localităţii în limba maghiară.

 

           Lipsa indicatoarelor cu denumirea localităţii în limba maghiară este simbolul încălcării legalităţii în oraşul Dvs. În acelaşi timp Inspectoratul Judeţean de Poliţie a omis în totalitate hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, hotărâre ce se referă la amplasarea inscripţiilor maghiare la postul de poliţie a unui sat din judeţul Cluj. 

 

           În final doresc să vă informez că am invitat predecesorul Dvs. în provincia Friesland din Olanda, pe cheltuiala fundaţiei noastre. Această invitaţie este încă valabilă. În localitatea Leeuwarden din Friesland veţi putea vedea cum sunt respectate în Olanda drepturile lingvistice ale minorităţii friziene.

 

           Asemănător României, Olanda a ratificat şi ea Convenţia-cadru pentru protecţia minoritilor naţionale şi Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Modul în care în Olanda sunt respectate drepturile lingvistice ale localităţii friziene este exemplar pentru practica judiciară din România.

 

           Probabil aveţi cunoştinţă de faptul că – la fel ca şi Cluj-Napoca – oraşul Leeuwarden candidează la titlul de capitală culturală a Europei. În opoziţie cu municipiul Cluj-Napoca, de unde nu a dispărut încă din păcate şovinismul lui Funar, Leeuwarden îşi protejează şi îngrijeşte propria sa identitate şi îi este străină orice formă a asimilării agresive.

 

           În lumina celor de mai sus Vă rog deci să aplicaţi Hotărârea CL nr. 99, respectiv să amplasaţi tăbliţe inscripţionate în limba maghiară în incinta Primăriei.

Cu stimă,

Drs. G. Landman,

Preşedinte

European Language Rights. ( E.C. Human Righs Hungarians Central Europe )

Amsterdam K.V.K. 412.11.689  Postbus 2492   5202 CL  ‘s Hertogenbosch  Nederland