KOLOZSVÁR SCHENGEN

KONFORM  KÉPEI

Nyílt Levél Radu Moisin úr részére,

Tisztelt Polgármester úr,                                                  ’s Hertogenbosch 09-03-2012

 

Sajnos mind a mai napig nem kaptam választ a 2011.04.25-én keltezett és a Kolozsvár polgármesterének címzett levelemre, holott a polgármesteri hivatal hivatalosan átvette azt. Lehetséges, hogy az Ön elődje, Apostu úr nem válaszolhatta már meg a levelet, mert vizsgálati fogságba került egy korrupciós vizsgálat miatt.

 

Levelemben arra kértem a polgármester urat, hogy tartsa be a magyar anyanyelvű lakosság nyelvi jogait. Panaszomat elküldtem a Diszkrimináció elleni Tanácsnak, amely ítéletet is hozott az Ön városában hiányzó magyar nyelvi jogokra vonatkozóan.

 

Ennek a döntésnek megfelelően a magyar nyelvi jogok biztosítása harmonizál a 215/2001-es törvénnyel, illetve amennyiben egy reális szükségletről van szó kötelező. Mindez a kisebbségi keretegyezményen alapszik (§10 román közlöny 82/1995). A legutóbbi népszámlálás során 49375 ember vallotta magát magyarnak az Ön városában, ez bőven kielégíti a reális szükséglet fogalmát.

Amennyiben a magyar nyelv használata többletköltséggel járna, akkor az alapítványunk megtérítheti ezeket a költségeket. Szívesen felajánlok Önnek az alapítvány nevében 5000 eurót azzal a céllal, hogy a polgármesteri hivatal területén magyar nyelvű táblákat helyezzenek el. Alapítványunk átvállalhatja mind a táblák elkészítését, mind azok elhelyezését.

 

Továbbá arra kérem Önt, hogy tartsa tiszteletbe a kolozsvári városi tanácsnak a jogerős határozatait, és minél hamarabb rendelje el a magyar nyelvű helységnévtáblák elhelyezését. A fent megnevezett 99-es számú és 2002. március 7-én hozott határozat értelmében 7500 RON-t különítettek el a magyar nyelvű helységnévtáblák elkészítésére és elhelyezésére.

 

           A magyar nyelvű helységnévtáblák hiánya az Ön városában uralkodó jogtalanságnak a szimbóluma. Ugyanakkor a megyei rendőrség teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a diszkrimináció elleni tanács döntését, amely a magyar feliratok elhelyezésére vonatkoztak egy Kolozs megyei falu rendőrőrsén. 

 

           Végezetül tájékoztatni szeretném Önt arról, hogy az Ön elődjét meghívtuk a Hollandiai Frízországba az alapítványunk költségén. Ez a meghívás még mindig érvényes. A Frízországi Leeuwardenben megtekintheti Ön azt, hogy hogyan tartják tiszteletben Hollandiában a fríz kisebbség nyelvi jogait.

 

           Hollandia Romániához hasonlóan ratifikálta a nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezményt és a regionális nyelvek kartáját. Az, hogy Hollandia hogyan tartja be a fríz kisebbség nyelvi jogait, példaértékű a romániai joggyakorlat számára.

 

           Valószínűleg Ön tudja már azt, hogy Leeuwarden Kolozsvárhoz hasonlóan jelöltként indul az európai kulturális fővárosa címért. Kolozsvárral ellentétben, ahol a Funari sovinizmus sajnálatos módon még mindig nem tűnt el, Leeuwarden óvja és ápolja saját identitását és idegen tőle az erőszakos asszimilációnak bármilyen formája.

 

           A fentiek fényében arra kérem tehát Önt, hogy tartsa tiszteletben a 99-es számú határozatot és helyezze el a magyar nyelvű táblákat a polgármesteri hivatalban.

 

Tisztelettel,

Drs. G. Landman Elnök

European Language Rights. ( E.C. Human Righs Hungarians Central Europe )

Amsterdam K.V.K. 412.11.689

Postbus 2492   5202 CL  ‘s Hertogenbosch  Hollandia

KONFORM SCHENGEN ?

Szövegdoboz: 7 KÜLÖNBSÉG  KÉT EURÓPAI KULTURÁLIS FŐVÁROS KÖZÖTT