SCHENGEN KONFORM AFBEELDINGEN CLUJ-NAPOCA / KOLOZSVÁR

Aan de heer Radu Moisin,  Burgermeester van Cluj-Napoca ( Kolozsvár ), 

’s Hertogenbosch 12-03-2012

 

Helaas heb ik op de dag van vandaag nog geen antwoord gekregen op mijn brief van 25-4-2011 aan de burgemeester van Cluj-Napoca ( Kolozsvár ), terwijl deze officieel door de gemeente is ontvangen. Wellicht heeft uw voorganger de heer Apostu deze brief niet kunnen beantwoorden, omdat hij is gedetineerd vanwege een corruptie onderzoek.

 

           In deze brief verzocht ik u taalrechten van de Hongaarstalige bevolking te respecteren. Ik heb mijn grieven ook aan de anti-discriminatieraad voorgelegd, (RO / HU ) die immers een beslissing heeft genomen betreffende de missende Hongaarse taalfaciliteiten in uw stad.

 

           Volgens deze beslissing is het aanbieden van Hongaarse taalrechten in overeenstemming met wet 215 /2001 in het geval van een reële behoefte bestaat er zelfs een verplichting uwerzijds. Dit op grond van het raamwerk voor nationale minderheden. (artikel 10 van Roemeense Staatscourant van 82/1995) Tijdens de recente volkstellingen hebben 49 375 mensen zich Hongaar genoemd in uw stad, dit is een zeer ruime kwalificatie voor een reële behoefte.

 

Indien het gebruik van het Hongaars voor extra kosten zou leiden, dan kan onze stichting deze, voor haar eigen rekening nemen. Graag geef ik u aan de stichting een budget van 5 000 heeft gereserveerd om Hongaarstalige borden op het volledige gebouw van de gemeente te plaatsen. Zowel het vervaardigen van de borden als het plaatsen kan door onze stichting worden uitgevoerd.


           Ik verzoek u verder nog om de rechtsgeldige besluiten van de gemeenteraad van uw stad te respecteren en onmiddellijk over te gaan voor het plaatsen van een Hongaarstalige plaatsnaambord. Volgends deze beslissing nr 99 van 7 maart 2002 is er immers 7500 RON gealloceerd voor het plaatsen van de plaatsnaamborden.

 

           De afwezigheid van dit bord staat symbool voor de rechteloosheid die er in uw stad heerst. Ook de politie van Uw stad heeft de beslissingen van de anti discriminatie raad voor het plaatsen van Hongaarstalige opschriften in een Hongaars dorpje in de provincie Cluj (Kolozs)  niet uitgevoerd.

 

           Tot slot wil ik u er graag op wijzen dat mijn uitnodiging aan uw voorganger om op de kosten van onze stichting Friesland en Ljouwert te bezoeken ook voor u nog steeds van kracht is. In Leeuwarden kunt u zien hoe de taalrechten van de Friese minderheid in Nederland gerespecteerd worden.

 

           Nederland heeft immers net zoals Roemenie het raamwerk voor nationale minderheden en het charta voor regionale talen geratificeerd. De Nederlandse naleving van de taalrechten van de Friese minderheidstaal is een voorbeeld voor de rechtspraktijk van Roemenie.

           Wellicht weet u dat Leeuwarden net zoals uw stad kandidaat is voor de  Europese culturele hoofdstad. In tegenstelling tot Kolozsvár, waar het on-Europese  Funar chauvinisme  helaas nog niet verdwenen  is, pleegt en koestert Leeuwarden haar eigen identiteit en is elke vorm van geforceerde  assimilatie onbekend.

 

           Ik verzoek u daarom om de beslissing 99 terstond uit te voeren en het plaatsen van Hongaarstalige borden in het  gemeentehuis toe te staan.

 

Hoogachtend,

Drs, G. Landman 

European Language Rights. ( E.C. Human Righs Hungarians Central Europe )

Amsterdam K.V.K. 412.11.689

Postbus 2492   5202 CL  ‘s Hertogenbosch  Nederland

Szövegdoboz: 7 VERSCHILLEN TUSSEN EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD  CLUJ-NAPOCA  EN LEEUWARDEN

VOLGENDS DE ROEMEENSE WETVERPLICHT!